نرم افزار حسابداری نوین

نرم افزار حسابداری نوین

امروز یکشنبه 2 اردیبهشت 1403 نرم افزار حسابداری نرم افزار حسابداری
نرم افزار حسابداری


نرم افزار حسابداری
نرم افزار حسابداری
Untitled نرم افزار حسابداری
 
هیچ محصولی بدون پشتیبانی کامل نیست به همین دلیل ، حسابداری نوین در راستای هدف کسب رضایت مشتریان اقدام به پشتیبانی از نرم افزار ها به چند روش نموده است :  
پشتیبانی تلفنی : پس از شناسایی مشکل مشتری در صورت تشخیص کارشناسان ، از طریق تلفن و با راهنمایی کارشناسان مشکل برطرف خواهد شد .  
پشتیبانی از راه دور و از طریق اینترنت : در صورت دسترسی مشتری به اینترنت و با استفاده از نرم افزار های کنترل از راه دور کارشناسان به رفع اشکال مشتری می پردازند .  
اعزام کارشناس به محل شرکت : در صورتی که هیچ یک از موارد بالا میسر نباشد کارشناسان برای رفع اشکال به محل مشتری مراجعه می نمایند .
تنوع محصولات حسابداري نوين با قابليت استفاده تحت وب و ويندوز از نكات توجه برانگيز مي باشد به گونه اي كه تا كنون 40 نوع نرم افزار بصورت تخصصي جهت مشاغل ارائه نموده است.
از آنجايي كه نرم افزارهاي فوق الذكر (40نوع) با يكي از بهترين زبان هاي برنامه نويسي دنيا توسط گروه برنامه نويس مجربي نوشته شده است امكان سازگاري با انواع ويندوز ، پرينتر و دستگاه هاي باركدخوان را دارا مي باشد.
نرم افزار حسابداری نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری       
نرم افزار حسابداری