نرم افزار حسابداری نوین

نرم افزار حسابداری نوین

امروز سه شنبه 1 خرداد 1403 نرم افزار حسابداری نرم افزار حسابداری
نرم افزار حسابداری


نرم افزار حسابداری
نرم افزار حسابداری
Untitled نرم افزار حسابداری
 
نام محصول : نرم افزار بازاریابی
ویژگی ها - امکان درج گروه کالا و نام کالا و درج گروه اشخاص - امکان تعریف مشخصات مشتری به صورت کامل با دو نوع پیگیری خودکار و معمولی - امکان درج کالاهای درخواستی هر مشتری به صورت نامحدود - امکان ثبت تماس ، پیگیری بعدی ، فروش و انصراف برای مشتریان - امکان تهیه گزارش مشتریان شامل مشخصات و عملیات انجام شده برای هر مشتری و گرفتن خروجی به صورت چاپ و فایل اکسل - امکان تهیه گزارش از تماس و پیگیری های ثبت شده - امکان تهیه گزارش از کالاهای موجود و عملیات انجام شده برای هر کالا و گرفتن خروجی به صورت چاپ و فایل اکسل - امکان تهیه گزارش از فروشها با تفکیک نام بازاریاب ها - امکان تهیه گزارش از مشتریان انصرافی و امکان مشاهده پیام های ارسال شده - امکان تعریف کاربر و تعیین حق دسترسی به قسمت های مختلف نرم افزار - امکان جستجو بر اساس فیلدهای مختلف در قسمت های مختلف نرم افزار - امکان ارسال SMS از طریق نرم افزار و گزارش گیری از پیام های ارسال شده
مشاهده محصول
نرم افزار بازاریابی
تعداد کل رکوردها : 1      1معمولی

نرم افزار حسابداری
نرم افزار حسابداری نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری       
نرم افزار حسابداری