نرم افزار حسابداری نوین

نرم افزار حسابداری نوین

امروز جمعه 31 شهریور 1402 نرم افزار حسابداری نرم افزار حسابداری
نرم افزار حسابداری


نرم افزار حسابداری
نرم افزار حسابداری
Untitled نرم افزار حسابداری
 
نام محصول : نرم افزار حسابداری درمانگاهی و بیمارستانی
ویژگی ها - امکان درج مشخصات و اسامی پزشکان - امکان ثبت مشخصات بیماران در سیستم و ایجاد پرونده الکترونیکی ایشان به تفکیک پزشکان - امکان ثبت مشخصات انواع بیمه ها و درصد مربوط به آنها به تفکیک پزشکان - امکان ثبت نرخ ویزیت به صورت پیش فرض - امکان رزرو جهت بیماران به تفکیک پزشکان - امکان ثبت رزرو مراجعه بیمار در سیستم - امکان صدور نسخه از طریق سیستم و درج در پرونده الکترونیکی - امکان ثبت عملیات مالی درآمد ، هزینه - امکان ارائه انواع گزارشات مالی نظیر صورتحساب سود و زیان و ... - امکان گزارش سوابق بیماران و انواع بیمه ها به صورت تفکیکی - امکان تعریف کاربر و تعیین حق دسترسی به قسمت های مختلف نرم افزار - امکان ارسال SMS از طریق نرم افزار و گزارش گیری از پیام های ارسال شده
مشاهده محصول
نرم افزار حسابداری درمانگاهی و بیمارستانی
تعداد کل رکوردها : 1      1



معمولی

نرم افزار حسابداری
نرم افزار حسابداری نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری       
نرم افزار حسابداری