نرم افزار حسابداری نوین

نرم افزار حسابداری نوین

امروز دوشنبه 28 خرداد 1403 نرم افزار حسابداری نرم افزار حسابداری
نرم افزار حسابداری


نرم افزار حسابداری
نرم افزار حسابداری
Untitled نرم افزار حسابداری
 
نام محصول : نرم افزار حسابداری تاکسی تلفنی و پیک موتوری
ویژگی ها - امکان ایجاد کد اشتراک برای مشتریان و نمایش مشخصات مشتری هنگام تماس - امکان تعیین ساعت شروع و پایان نرخ روز و شب در سیستم - امکان ثبت مسیرهای سرویس و تعریف نرخ روز و شب هر مسیر - امکان ثبت مشخصات رانندگان و تعیین سقف اعتبار هر کدام - امکان ثبت رزرو سرویس - امکان ثبت سرویس ضمن تعیین مشخصات راننده ، مسیر ، مشتری - امکان ثبت برگشت از سرویس رانندگان ضمن امکان درج اضافه نفر ، اضافه بار ، مسیر اضافه ، توقف و ... - امکان مشاهده سرویس های هر راننده ضمن ارائه گزارش پرکارترین رانندگان - امکان مشاهده سرویس های هر مشتری ضمن ارائه گزارش پرکارترین مشتریان - امکان ارائه گزارش صورتحساب رانندگان و نمایش مبالغ پرداختی به ایشان - دارای قابلیت سازگاری باانواع ویندوز و پرینتر - امکان ارسال SMS از طریق نرم افزار و گزارش گیری از پیام های ارسال شده
مشاهده محصول
نرم افزار حسابداری تاکسی تلفنی و پیک موتوری
تعداد کل رکوردها : 1      1معمولی

نرم افزار حسابداری
نرم افزار حسابداری نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری       
نرم افزار حسابداری