نرم افزار حسابداری نوین

نرم افزار حسابداری نوین

امروز دوشنبه 28 خرداد 1403 نرم افزار حسابداری نرم افزار حسابداری
نرم افزار حسابداری


نرم افزار حسابداری
نرم افزار حسابداری
Untitled نرم افزار حسابداری
 
نام محصول : نرم افزار حسابداری مؤسسات خیریه نوین
ویژگی ها - باقابلیت استفاده تحت وب (سایت اینترنتی) وویندوز - دارای کاربری آسان وامکان آموزش سریع - امکان ثبت مشخصات خیرین ٰ مددجویان ٰ مأمورین جمع آوری وجه درسیستم - امکان ثبت کمک های دریافتی بر اساس قبض ٰ صندوق ٰیا کارت اشتراک درسیستم - امکان درج وجوه پرداختی به مددجویان - امکان ارائه انواع گزارشات مددجویان ٰ خیرین ٰو مأمورین جمع آور ی در سیستم - امکان گزارش مبالغ سهم مؤسسه - امکان قرعه کشی بین خیرین بر اساس صندوق ٰ قبض ٰ کارت اشتراک یا همه این موارد - امکان تعریف کاربر در سیستم و تعیین حق دسترسی برای هر کاربر - دارای قابلیت سازگاری باانواع ویندوز و پرینتر - امکان ارسال SMS از طریق نرم افزار و گزارش گیری از پیام های ارسال شده
مشاهده محصول
نرم افزار حسابداری مؤسسات خیریه نوین
تعداد کل رکوردها : 1      1معمولی

نرم افزار حسابداری
نرم افزار حسابداری نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری        نرم افزار حسابداری       
نرم افزار حسابداری