اطلاعات پایه » تجهیزات » افزودن لیست تجهیزات اولیه

 
:کد گروه
:کد کالا
*:نام کالا
*:واحد
بازگشت   ثبت  
توجه: تمامی فیلدهای *دار باید پر شوند