اطلاعات پایه » تجهیزات » ورود تجهیزات اولیه

 
        :نام کالا
        :شماره فاکتور
      :تاریخ خرید
        :تعداد
        :قیمت
        :نام مشتری
بازگشت حذف  
توجه: تمامی فیلدهای *دار باید پر شوند